Aktīvā lapas iedaļa: Biedrības / "ATTĪSTĪBAI" / Iedzīvotāji veido savu vidi. Dokumenti
23.05.2024.

2017

Piesaistot Krāslavas novada domes projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” finanšu avotu, tika izveidots laukums ar jaunām konstrukcijām bērnu aktīvā laika pavadīšanai Izvaltā. Projekts „Atpūtas parka izveide - Bērnu rotaļu laukums”, kas realizēts šī konkursa ietvaros, padara mūsu pagastu vēl sakoptāku, vēl draudzīgāku iedzīvotājiem. Biedrības „ATTĪSTĪBAI” biedriem tas rosina domas un sapņus – kā to papildināt un turpināt nākotnē.

Bērnu aktīvās atpūtas laukumu trūkums kļūst īpaši aktuāls jau pavasarī, kad bērni sāk pavadīt vairāk laikā ārpus mājas, kā arī vasarā, kad Izvaltu apmeklē vairāk viesu, t.sk. bērnu.

Ir prieks, ka bērnu rotaļu laukumā šūpojas, šļūc, rāpjas, čalo bērni savu vecāku, vecvecāku, citu radinieku pavadībā. Mērķis ir sasniegts!

2016

Estrādes izveide brīvā dabā Izvaltā un pirmie Izvaltas svētki.

2. jūlijā Izvaltā tika nodibināta jauna tradīcija - Izvaltas pagasta svētki, kas turpmāk tiks rīkoti katru vasaru. Svētku organizatori centās sagatavot tādu programmu, kas būtu interesanta dažāda vecuma cilvēkiem ar daudzpusīgām interesēm: gadatirgus un izstāde, piepūšamās atrakcijas bērniem, sporta pasākumi un karstas zupas degustācija. Bet par pasākuma programmas naglu, bez šaubām, kļuva jaunas estrādes atklāšana Izvaltā centrā, un jau vakarā tur notika pirmais svētku koncerts. Biedrība „Attīstībai”, ir veiksmīgi realizējusi jau vairākus projektus. Arī jaunā estrāde tika uzbūvēta, pateicoties projektam, kas guva atbalstu „Latvijas Mobilā Telefona” projektu konkursa „LMT Latvijai” ietvaros. Pirmie pagasta svētki pulcēja daudz skatītāju, kuri, nežēlojot spēkus, aplaudēja visiem māksliniekiem. Koncertā piedalījās gan vietējie pašdarbības kolektīvi, gan dejotāji, dziedātāji un muzikanti no kaimiņu pagastiem. Koncerta programma noslēdzās ar krāšņu uguns šovu, pēc kura sākās balle. Visus klātesošos izklaidēja Ainārs Lipskis. attistibai.blogspot.com/2016/07/preses-relize.html

2015

Projekts "Publiskas atpūtas zonas izveide brīvdabā Izvaltā - deju plača izveide". Īstenojot projektu, tiek veikta kultūras aktivitāšu aizsardzība Izvaltas pagastā. Projekta rezultātā iedzīvotājiem tiks dotas iespējas kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. Tiks nodrošināts nepieciešamā tehniskā aprīkojuma deju placis - mākslinieciskās pašdarbības koncertiem un citiem pasākumiem, kā arī kvalitatīvas kultūras aktivitātes visiem iedzīvotājiem. Tādējādi nebūs apdraudēta kultūras dzīves un aktivitāšu norise pavasara – rudens sezonā Izvaltā.

Projekta rezultāts pozitīvi ietekmēs Izvaltas pagasta sabiedrību un būs pieejama kultūras aktivitāšu baudīšana maksimāli tuvu dzīves vietai.

Mērķauditorija – visas iedzīvotāju grupas (0+ līdz 90+) Izvaltas pagastā, kas gūs vislielāko labumu projekta realizācijas rezultātā, kā arī Izvaltas viesi.

Biedrība. Dokumenti. Anketa

ADLL_anketa.pdf

Darbibas_programma_ATTISTIBAI_2016-2020.pdf

Dzives_kvalitates_novertejums_Izvaltas_pagasta.pdf

Kraslavas_SVVA_strategija_2015_2020.pdf

NGO_attistibai__1_.pdf

receptes__Pats_savam_saimes_galdam_Izvalta_2017.pdf