Aktīvā lapas iedaļa: Biedrības / "ATTĪSTĪBAI" / Iedzīvotāji veido savu vidi 2021
22.05.2024.

Projekta „Strūklakas, atpūtas soliņa izveide un teritorijas labiekārtošana Izvaltā” ietvaros tika labiekārtota ciemata vide un izveidoti divi jauni vides objekti (baseins ar strūklaku un soliņš/tiltiņš), kas veido teritoriju sakoptāku un estētiski pievilcīgāku. Papildus, lai kompozīcija izskatītos pabeigta, tika izveidota stilizēta upe un tās izteka, iestādīti daudzgadīgi augi tās krastos.

Projekta „Ielu norāžu izveide Izvaltā” ietvaros tika labiekārtota ciemata teritorija un uzstādīti 10 stabi ar 22 ielu norādēm. Jaunos objektus ilgtermiņā varēs izmantot Izvaltas pagasta iedzīvotāji un ciemiņi, kā arī tie atvieglos adrešu atrašanu Izvaltā.

Projekti īstenoti, pateicoties Krāslavas novada domes finansējumam projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, biedrības „Attīstībai” un iedzīvotāju grupas „Šaltupe” brīvprātīgo darbam, Izvaltas pagasta pārvaldes atbalstam. Vēlamies pateikties visiem, kas atbalstīja un palīdzēja realizēt ideju.

www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/3/article/3/izvalta-istenoti-divi-projekti.html

Pavasara ziņa Tradicionālajā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” noteiktajā termiņā šogad iesniegti 26 projekti, tai skaitā 12 ar īstenošanas vietu Krāslavā un 14 projekti - novada pagastos. Krāslavas pilsētā visaktīvākie ir bijuši pirmsskolas izglītības iestāžu atbalstītāji (6 projekti), novada lauku teritorijā - Indras iedzīvotāji (3 projekti), kā arī Izvaltas un Skaistas projektu komandas (pa 2 projekti). Atbalstīti abi iesniegtie projektu pieteikumi: “Strūklakas, atpūtas soliņa izveide un teritorijas labiekārtošana Izvaltā”, biedrība “Attīstībai” “Ielu norāžu izveide Izvaltā", nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Šaltupe”