Aktīvā lapas iedaļa: Biedrības / "ATTĪSTĪBAI" / Iedzīvotāji veido savu vidi 2020
22.05.2024.

Projekts "Izvaltas estrādes sienu izveide un teritorijas labiekārtošana".

Projekta īstenošanas gaitā tika:

 labiekārtota brīvdabas estrāde - iestādīts tūju dzīvžogs (aiz skatuves), veidojot estētiskāku vidi un norobežojot auto stāvvietu no skatuves zonas;

 izgatavoti un uzstādīti, nokrāsoti - skatuves dibenplāna un 2 sānu dekoratīvie koka elementi, uzlabojot vizuālo izskatu;

 iegādāta un pielāgota pvc barjera (lietus un vēja norobežošanai), kas tiks uzstādīta pirms pasākumiem;

 izgatavotas dekoratīvās latvju rakstu zīmes.

Projekts īstenots pateicoties Krāslavas novada domes finansējumam projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”.