Aktīvā lapas iedaļa: Reliģija
12.12.2019.

Adrese:

Izvalta, Izvaltas pagasts, Krāslavas rajons, Krāslavas raj., LV 5652

Telefoni:

+371 65622266