Aktīvā lapas iedaļa: Biedrības / "ESI AR MUMS"
24.07.2024.

Biedrība "ESI AR MUMS"

Reģ. Nr. 40008061639

Reģistrēta 02.08.2001.

Adrese: Saules iela 3, Izvalta, Krāslavas novads, LV-5652