Aktīvā lapas iedaļa: Biedrības / "ATTĪSTĪBAI" / Aktīvās atpūtas dažādošana Izvaltas pagastā 2021
22.05.2024.

Piedaloties biedrības "Krāslavas rajona partnerība" izsludinātajā LEADER konkursā, biedrība "ATTĪSTĪBAI" saņēmusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālu atbalstu, rezultātā ir īstenots LEADER projekts "Aktīvās atpūtas dažādošana Izvaltas pagastā" Nr. 20-03-AL33-A019.2202-000005. Projekta rezultātā iegādātis aprīkojums brīvā laika pavadīšanai, sporta pasākumu organizēšanai.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" - Biedrības "Krāslavas rajona partnerība" darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. - 2020. gadam 2.2. rīcības "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem".