Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / TAUTAS NAMS / Izvaltas svētki 2016
17.06.2024.

04.07.2016.

Visiem izvaltiešiem Izvalta ir tikai viena tāda uz šīs zemes, un viņa ir unikāla, jo tā mums pieder, un mēs viņu mīlam. Viņas dēļ mums ir kāds mērķis, kura dēļ savas pūles ziedot, viņas dēļ mums ir iespējams savu darbu darīt.

Pirmie Izvaltas svētki ir izskanējuši. Izvaltas pagasta pārvalde pateicas iedzīvotājiem par ieguldīto darbu, ziedotajiem materiāliem un produktiem:

Zinaīdai un Bronislavam Dauguļiem, Bronislavai un Vladislavam Kriviņiem, Anastasijai Stivriņai, Guntai un Jāzepam Kriviņiem, Ēvaldam Suveizdam, Valdim Stivriņam, Inārai un Jāzepam Suveizdiem,uzņēmumam "Vourpeņa", veikalam “Elli V”

Intai Japiņai, Lolitai Promai, Anitai Kriviņai, Līvijai Bogdānei, Svetlanai Batarāgai, Ligitai Stivriņai, Irinai Jakovļevai,

Veltai Rimšānei un Jurim Iliško, Zentai Gaveikai, Anitai un Jānim Tukāniem,

Silvijai Stivriņai, Regīnai Leikumai, Mārim Leikumam, Baibai Celitānei, Jurim Rimicānam,

Svetlanai un Albertam Stivriņiem, Valērijam Vasiļjevam, Irēnai Tarvidei, Elīnai Križanovskai, Anastasijai Platacei, Jurim Suveizdam, Irēnai Delverei, Inārai Botorei-Tumovai, Heonijai Jakovļevai, Borisam Čubrevičam, Guntim Priste, Vasīlijam Isačenko,

Izstādes dalībniekiem - Valentīnai un Ilgai Onzulēm, Sandrai Stivriņai, Lūcijai Jemeļjanovai, Skaidrītei Rubenei, Annai Jonānei, Imantam Dzirkalim, Aijai Japiņai, Ilonai Kriviņai, Lailai Jakovļevai,

Kolektīviem un to vadītājiem– “Rudņa”/Ligitai Pelnikai, “Mozī latgalīši”/Silvijai Stivriņai, “Blāzma”/Andai Leikumai, “Zemenes un Reinis”/Silvijai Stivriņai, “Alisa”/Allai Zabelovai, “Audējas”/Valentīnai Onzulei, viesmāksliniekiem pūtējiem “Gints un draugi”, biedrības “Fire Theatre” ugunsšova grupas dalībniekiem, akardeonistei Baibai Trūlei, saksafonistam Tālim Tukānam, apskaņotājam Oļegam Celam.

05.07.2016.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Ar LMT atbalstu Krāslavas novadā norisinās pirmie Izvaltas svētki

Sestdien, 2. jūlijā, Krāslavas novada Izvaltas pagastā, pulcējot gandrīz 300 skatītāju visas dienas garumā, norisinājušies pirmie Izvaltas svētki. Plašais apmeklētāju skaits un pozitīvās emocijas ir apliecinājums, ka Izvaltas pagastā ir aizsāktas jaunas tradīcijas. Svētki tapuši pateicoties biedrības “ATTĪSTĪBAI” iegūtajam finansējumam projektu konkursa “LMT Latvijai” ietvaros.

Projekta realizācijas gaitā tika izveidota estrāde Izvaltas ciemata centrā, kas ierīkota svētku svinēšanai un tradīciju kopšanai brīvā dabā. Apmeklētājus priecēja kā vietējie pašdarbības kolektīvi, tā arī dejotāji, dziedātāji un muzikanti no kaimiņu pagastiem, pūtēju grupa no Daugavpils “Gints un draugi”. Pasākums noslēdzās ar krāšņu uguns šovu, pēc kura līdz saules lēktam turpinājās zaļumballe ar muzikantu Aināru Lipski.

Pasākumā izvaltiešus un viesus klātienē sveica Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, Izvaltas sv. Annas Romas katoļu baznīcas priesteris Guntis Brūvers un LMT biznesa klientu centra “Daugavpils” pārstāvis Jānis Kudiņš. Pasākumu vadīja izvaltietis, Krāslavas novada domes deputāts Jānis Tukāns.

“Daba mūs lutināja ar siltu un saulainu laiku visas svētku dienas garumā. Izvaltas iedzīvotāji un ciemiņi ir gandarīti un domās jau virmo idejas par nākamajiem svētkiem, kas turpmāk norisināsies jūlija pirmajā sestdienā. Novēlu ikvienam Izvaltas pagasta iedzīvotājam, lai šie svētki ir laiks, kas mūs sapulcē un vieno, ļaujot izbaudīt satikšanos un kopīgo piederību savai dzimtajai vietai!” uzsver projekta īstenotāja, biedrības “ATTĪSTĪBAI” valdes priekšsēdētaja Inga Leikuma.

LMT atbalstītais projekts spēja izvaltiešus iedvesmot sava pagasta dzīves pilnveidošanai, lai kopīgiem spēkiem ieceri realizētu. Projekta ieviešana tik ļoti īsā laikā ir projekta atbalstītāju, Izvaltas pagasta pārvaldes, vietējo organizāciju, biedrības un iedzīvotāju saliedēšanās apliecinājums un komandas darbs vienotam mērķim.

LMT biznesa klientu centra “Daugavpils” pārstāvis Jānis Kudiņš, uzrunājot klātesošos, teica: “Izvaltas pagasta un Krāslavas novada iedzīvotāji var būt lepni, ka pirmie spējuši īstenot savu ieceri novada attīstībai, ar grandioziem svētkiem aizsākot “LMT Latvijai 2016” projektu realizēšanu un jaunas svētku svinēšanas tradīcijas. Pateicoties iedzīvotāju atbalstam, projekta ietvaros Krāslavas novadā vēl tiks izveidota sensoro sajūtu istaba pirmsskolas bērniem, uzstādīti āra trenažieri un pilnveidots Varavīksnes vidusskolas stadions.”

Projekta “Estrādes izveide brīvā dabā Izvaltā un pirmie Izvaltas svētki” ieviešanas laiks ir līdz 2016. gada 31. decembrim. Tā realizācijai tika saņemts LMT atbalsts 1917,00 eiro apmērā.