Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / TAUTAS NAMS
16.11.2019.

Izvaltas Tautas Nams

Izvaltas TN darbojas no 1928.gada. Izvaltas skolas skolotāja Anna Ikauniece 1928.gadā paralēli skolotājas pienākumiem uzsāka darbu arī ciema klubā. Toreiz ciema klubā darbojās dramatiskais kolektīvs, deju kolektīvs. Strādājot par mākslinieciskās daļas vadītāju ciema klubā, Anna Ikauniece nodibināja un vadīja Izvaltas jaukto kori. Viņa ciema klubā strādāja līdz 1978. gadam. Kluba vadītāja bija Jevdokija Sitnieka.

Septiņdesmitajos gados ciema klubs tapa par Kultūras namu, bet tagad to dēvē par Izvaltas pagasta Tautas namu.  

No 1984.gada par Izvaltas Tautas Nama vadītāju strādā Anastasija Platace.

Izvaltas Tautas Namā darbojas dažādi pulciņi:

  • Pagasta deju kopa "Rudņa"-  22 dalībnieki,
  • Pagasta deju kopa "Šaltupe"-  18 dalībnieki,
  • Folkloras kopa "Izvoltīši"  -  10 dalībnieki,
  • Bērnu folkloras kopa "Mozī latgalīši"-  18 dalībnieki,
  • Sieviešu vokālais ansamblis "Blāzma" – 8 dalībnieki,
  • Meiteņu vokālais ansamblis "Zemenes" - 4 dalībnieki,
  • Deju studija "Alisa"- 10 dalībnieki,
  • Dramatiskais pulciņš- 9 dalībnieki,
  • Daiļlasītāju pulciņš- 6 dalībnieki,
  • Daiļamatnieku pulciņš "Audējas" - 7 dalībnieki,

Tiek rīkoti valsts un tradicionālie svētki. Dažādi pasākumi tiek rīkoti kopīgi ar Izvaltas pamatskolu.

Tiek rīkotas dažādas izstādes: daiļamatnieku, ziedu, ražas , floristikas, gadskārtu.

Pašdarbības kolektīvi uzstājas ne tikai Izvaltā rīkotajos pasākumos, bet  arī novadā un ārpus novada ( Liepājā, Rīgā, Latgales novados, Igaunijā, Beļģijā, Polijā).

Finansiāli kultūras pasākumu rīkošanu atbalsta gan Krāslavas novads, gan Izvaltas pagasta pārvalde, vajadzības gadījumā nodrošina transportu.

  

Kultūras norises 2018.gads.

***

zinja_par_1_Izvaltas_svetkiem.pdf