Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / TAUTAS NAMS / 2016.gads
18.06.2024.

Pasākumi Izvaltā 2016.gadā

"Rudzutakai - 20"

6. februārī Ūdrīšu Tautas namā notika folkloras kopas „Rudzutaka” 20 gadu radošās darbības jubilejas pasākums „Kad gadus sijā laika sietā”. Sveicēju starpā bija arī folkloras kopa no Izvaltas.