Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / TAUTAS NAMS / 13.02.2018
17.06.2024.

Meteņi Izvaltā

13.02.2018. Izvaltā notika ziemas tradīciju pasākums – Meteņi.

Tajā piedalījās Izvaltas folkloras kopa „Izvoltīši”, viņiem pievienojās Izvaltas bērnu folkloras kopa „Mozī latgalīši”, folkloras kopa „Rudzutaka” no Ūdrīšiem un ciemiņi no kaimiņu novada - Šķeltovas pagasta.

Jo sevišķi priecīgi par Meteņdienas atnākšanu bija bērni, un tas izpaudās viņu nodarbībās, vizinoties ar ragaviņām. Svinēšanā jautri iekļāvās budēļos iešana.

Dziedot, dejojot tika aizvadīta Meteņdiena. Tie ir nozīmīgi svētki, jo Meteņu atzīmēšana pavasarī veicina bagātīgu ražu nākamajā rudenī.

 

Meteņdienu svin 7 nedēļas pirms Lieldienām, laikā, kad sākas katoļu gavēnis.

 

Meteņiem un Pelnu dienai ir svarīga nozīme latviešu senajā laika skaitīšanas sistēmā: Meteņos izbeidzas ziema, un nākamā dienā - Pelnu dienā - sākas pavasaris un jauns gads. Pavasara iestāšanās laikā ir nozīmīgi ar maģiskiem, auglību veicinošiem rituāliem veicināt nākamā gada ražas labu iznākumu.

 

Pelnu diena ir pirmā līdumnieku un jaunu saimniecību dibināšanas diena, kur no tēva sētas pavarda ņēma līdz pelnos ierušinātas ogles jaunā pavarda iekuršanai.