Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli / Nekustamais īpašums
22.05.2024.

PAKALPOJUMA APRAKSTS
Zemes nomas rēķinu iespējams saņemt ne tikai ar pasta starpniecību, bet arī izmantojot e-pastu,

noma_epasts.doc

Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Persona, kura vēlas cirst kokus ārpus meža, vēršas ar iesniegumu Krāslavas novada pašvaldībā. Ar iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža Krāslavas novadā griezties pie:

Dzintra Skutele

Būvvalde (Skolas iela 7, Krāslava)

Amats: ainavu arhitekte

Tālrunis:  +371-65620023

E-pasts: dzintra.skutele(@)kraslava(.)lv

Lēmumu par koku ciršanu pieņem pēc koku apsekošanas dabā un izvērtējot iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.