Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Darbinieki
29.04.2017.

Pagasta pārvaldes vadītāja - Māra Miglāne

Grāmatvede - Svetlana Stivriņa

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore, grāmatvede - Anita Kriviņa

Sekretāre-lietvede - Inga Leikuma

Sociālais darbinieks - Ināra Botore-Tumova

Bāriņtiesas locekle - Irēna Delvere

Tautas nama vadītāja - Anastasija Platace

Tautas bibliotēkas vadītāja - Vita Japiņa