Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli
24.07.2024.

Pašvaldības 2020.gada budžets