Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli
24.06.2021.

Pašvaldības 2020.gada budžets