Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli
20.09.2021.

Pašvaldības 2020.gada budžets