Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli
13.04.2021.

Pašvaldības 2020.gada budžets