Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli
20.04.2024.

Pašvaldības 2020.gada budžets