Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli
01.04.2020.

Pašvaldības 2020.gada budžets