Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli
22.01.2021.

Pašvaldības 2020.gada budžets