Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli
21.09.2023.

Pašvaldības 2020.gada budžets