Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli
02.06.2020.

Pašvaldības 2020.gada budžets