Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli
27.09.2020.

Pašvaldības 2020.gada budžets