Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli / Dzīvesvietas deklarēšana
23.05.2024.

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Pašvaldība reģistrē ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu attiecīgajā administratīvajā teritorijā, aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas adresi. Persona, kas vēlas deklarēt ziņas par dzīvesvietu Krāslavas novadā, var vērsties jebkurā novada pagasta pārvaldē, par to samaksājot valsts nodevu (4,27 euro).

Pieprasījums par personas deklarētās dzīvesvietas adreses noskaidrošanu

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto dzīvesvietu.

Savukārt bezmaksas e-pakalpojums „Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē” - ierakstot personas kodu un iedzīvotāja norādīto deklarētās dzīvesvietas adresi, e-pakalpojums dod iespēju veikt bezmaksas pārbaudi - vai iedzīvotāja sniegtā informācija par tā dzīvesvietu sakrīt ar Iedzīvotāju reģistrā ierakstīto personas deklarētās dzīvesvietas adresi. Šādā veidā jebkurš uzreiz tiešsaistē var pārbaudīt vai persona savu dzīvesvietas adresi ir norādījusi korekti.