Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / IEDZĪVOTĀJI / Vēsture un iedzīvotāji
21.02.2018.

Iecerēts, ka Latvijas simtgadē 18. novembrī varēs izveidot izstādi no savāktajām fotogrāfijām, kas varētu stāstīt par IZVALTU simts gados. Tiek gaidītas fotogrāfijas ar/vai bez stāstu — tie var būt portreti, dzimtas, svētki/godi vai mājas, notikumi, kolektīvi u.c., kas atspoguļotu izvaltiešu dzīvi tolaik un arī tagad. Iecerēts, ka izdosies savākt 100 fotogrāfijas un stāstus.

Izvaltas skola, skolotāji, skolnieki - 1936.gads. (Ja bildi never, tad lūdzu izmanojiet citu Interneta pārlūkprogrammu, piem. Mozilla Firefox.)
1957.gads - 1.klase