Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi
23.11.2017.

Izvaltas pamatskola

Pašvaldība aicina ieteikt novadniekus apbalvojumam „Krāslavas novada Gada cilvēks 2017”

Par konkursa uzvarētāju nominācijā „Mūža ieguldījums” vienbalsīgi tika atzīta Māra Miglāne – bijusī Izvaltas un Ūdrīšu pagasta pārvaldes vadītāja. Nominācijā „Gada cilvēks” komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstīja trīs pretendentus. Par uzvarētājiem ir atzīti: Svetlana Ļaksa-Timinska (Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja), Anastasija Platace (Izvaltas Tautas nama vadītāja) un Anna Sprūģe (veterinārārste).

 

Pirmais septembris Izvaltas pamatskolā

IZVALTAS PAGASTA PĀRVALDE

Izvaltas pagasta pārvalde ir Krāslavas novada domes izveidota padotībā esoša patstāvīga iestāde, kā publisko tiesību juridiska persona, kas Izvaltas pagasta administratīvi teritoriālajā vienībā fiziskām un juridiskām personām nodrošina likumā "Par pašvaldībām", citiem valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Domes lēmumos un saistošajos noteikumos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Izskanējuši otrie Izvaltas svētki

Skolai 200!

4. februāra vakarā savā vecajā Izvaltas skolā pulcējās skolas absolventi, tagadējie un bijušie skolas skolotāji, direktori, izglītības iestādes darbinieki, draugi un tie, kuri jutās piederīgi skolai un Izvaltai.

2016.gada jubilāri 14.01.2017. pasākumā

Pasākums "Tiem, kam pāri 30"

Deju kopai "Rudņa"- 30

Sveicam

Sagaidot Skolotāju dienu, pašvaldība tradicionāli sumināja novada labākos pedagogus. Šogad 14 skolotāji saņēma domes pateicības rakstus un dāsno sponsoru balvas.Starp apbalvotajiem arī Izvaltas pamatskolas skolotāja Silvija Stivriņa - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu kultūrizglītības sistēmas attīstībā.

Ideju konkurss - Izvaltas pagasta Logo/Ģērbonis

Beidzies logo konkurss. Logo autore Ieva Ermuiža.

Izvaltas pagasta Logo tiks izmantots dažādos informatīvajos un prezentācijas materiālos, interneta vidē, kā arī, lai veidotu vienotu un pievilcīgu pagasta tēlu un veicinātu atpazīstamību.

 

Informācija ES paku saņemšanai

informacija.pdf