Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi
18.08.2017.

Izvaltas pamatskola

Izskanējuši otrie Izvaltas svētki

Skolai 200!

4. februāra vakarā savā vecajā Izvaltas skolā pulcējās skolas absolventi, tagadējie un bijušie skolas skolotāji, direktori, izglītības iestādes darbinieki, draugi un tie, kuri jutās piederīgi skolai un Izvaltai.

2016.gada jubilāri 14.01.2017. pasākumā

Pasākums "Tiem, kam pāri 30"

Deju kopai "Rudņa"- 30

Sveicam

Sagaidot Skolotāju dienu, pašvaldība tradicionāli sumināja novada labākos pedagogus. Šogad 14 skolotāji saņēma domes pateicības rakstus un dāsno sponsoru balvas.Starp apbalvotajiem arī Izvaltas pamatskolas skolotāja Silvija Stivriņa - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu kultūrizglītības sistēmas attīstībā.

Ideju konkurss - Izvaltas pagasta Logo/Ģērbonis

Beidzies logo konkurss. Logo autore Ieva Ermuiža.

Izvaltas pagasta Logo tiks izmantots dažādos informatīvajos un prezentācijas materiālos, interneta vidē, kā arī, lai veidotu vienotu un pievilcīgu pagasta tēlu un veicinātu atpazīstamību.

 

Informācija ES paku saņemšanai

informacija.pdf