Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi
23.10.2017.

Izvaltas pamatskola

Folkloras kopai "Izvoltīši" - 30!

Avots: ezerzeme.lv

Pašvaldība aicina ieteikt novadniekus apbalvojumam „Krāslavas novada Gada cilvēks 2017”

Par sasniegumiem 2017.gadā var izvirzīt Krāslavas novada iedzīvotājus šādās nominācijās:

• „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu un godprātīgu darbu pagasta/novada labā

• „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem sasniegumiem un darbu pagasta/novada labā

 

Jūsu ieteikumus gaidīsim arī Izvaltas pagasta pārvaldē!

 

Pielikumā nolikums un pieteikuma anketa.

 

 

 

Pirmais septembris Izvaltas pamatskolā

IZVALTAS PAGASTA PĀRVALDE

Izvaltas pagasta pārvalde ir Krāslavas novada domes izveidota padotībā esoša patstāvīga iestāde, kā publisko tiesību juridiska persona, kas Izvaltas pagasta administratīvi teritoriālajā vienībā fiziskām un juridiskām personām nodrošina likumā "Par pašvaldībām", citiem valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Domes lēmumos un saistošajos noteikumos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Izskanējuši otrie Izvaltas svētki

Skolai 200!

4. februāra vakarā savā vecajā Izvaltas skolā pulcējās skolas absolventi, tagadējie un bijušie skolas skolotāji, direktori, izglītības iestādes darbinieki, draugi un tie, kuri jutās piederīgi skolai un Izvaltai.

2016.gada jubilāri 14.01.2017. pasākumā

Pasākums "Tiem, kam pāri 30"

Deju kopai "Rudņa"- 30

Sveicam

Sagaidot Skolotāju dienu, pašvaldība tradicionāli sumināja novada labākos pedagogus. Šogad 14 skolotāji saņēma domes pateicības rakstus un dāsno sponsoru balvas.Starp apbalvotajiem arī Izvaltas pamatskolas skolotāja Silvija Stivriņa - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu kultūrizglītības sistēmas attīstībā.

Ideju konkurss - Izvaltas pagasta Logo/Ģērbonis

Beidzies logo konkurss. Logo autore Ieva Ermuiža.

Izvaltas pagasta Logo tiks izmantots dažādos informatīvajos un prezentācijas materiālos, interneta vidē, kā arī, lai veidotu vienotu un pievilcīgu pagasta tēlu un veicinātu atpazīstamību.

 

Informācija ES paku saņemšanai

informacija.pdf