Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi
18.12.2018.
Darba laiks:

Pirmdiena   

8.00 -11.30; p.p.; 12.30 – 17.15

Otrdiena    

8.00 -11.30; p.p.; 12.30 – 17.15

Trešdiena   

8.00 -11.30; p.p.; 12.30 – 17.15

Ceturtdiena

8.00 -11.30; p.p.; 12.30 – 17.15

Piektdiena   8.00 -13.00

 

Atkritumu izvešanas grafiks Izvaltā 2018

Lai varētu izmantot iespēju "Noklikšķiniet, lai palielinātu bildi!", izmantojiet Interneta pārlūkprogrammu, kas to atbalsta (piem. Mozilla Firefox)

Izvaltas pamatskola

Adventa laiks simboliski kristiešus aicina sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai.

Katrai Adventa svētdienas svecītei ir sava nozīme: pirmā simbolizē cerību, otrā – aicinājumu, trešā – prieku, bet ceturtā – mīlestību.

 

Šajā pirmssvētku laikā novēlam visiem atrast laiku Mieram, Sirds siltumam un Ģimenei!
    Izvaltas pagasta teritorija ir interesanta ar savu vēsturi, tradīcijām, saimniecisko dzīvi, dabas ainavām un cilvēkiem. 
    Priecājamies, ka tā ik dienu kļūst sakoptāka, un cilvēki jūtas arvien labāk, spēj realizēt savus mērķus un ieceres.
    Mūsu puses ļaudis allaž cēluši Izvaltu saulītē – ar dzirkstošo balsi un skanīgajām dziesmām, raito dejas soli, izaustiem rakstiem un ikvienu labi paveiktu darbu. 
    Cenšamies mūsu pagastu padarīt tīkamu sev, saviem bērniem, mazbērniem un ciemiņiem. Gaidām ikvienu Izvaltā!

Pārvaldība.lv ir izstrādāta uz pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru sistēmas bāzes.

Īsumā par e-adresi:

  • Tās lietošana ir obligāta valsts tiešās pārvaldes iestādēm no 2018.g. 1.jūnija 
  • Pārējām valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm - obligāta no 2018.g. 15. oktobra
  • Lai saņemtu e-adresi iestādei jābūt iekļautai Uzņēmumu Reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā.
  • Saskaņā ar likumu, tiklīdz kāds no iedzīvotājiem būs aktivizējis savu oficiālo elektronisko adresi, visi paziņojumi un pavēstes, ko šim cilvēkam sūtīs dažādas valsts un pašvaldību iestādes, nonāks tikai viņa oficiālajā elektroniskajā pastkastītē.
  • Tātad, ja fiziska persona (kuras personas kods ir zināms iestādei) ir aktivizējusi e-adresi, tad visai korespondencei (neatkarīgi no tās sākotnējā veida) - ir jānotiek izmantojot e-adresi. Fiziskās personas varēs brīvprātīgi sākt izmantot e-adresi no 2019.g. 1.janvāra.
  • Dokuments tiek uzskatīts par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz e-adresi
  • Iestādes e-adrese ir tās reģistrācijas numurs, bet fiziskai personai - personas kods
  • Lai atvieglotu dokumentu aprites procesu iestādēm paredzēta iespēja pievienot apakšadresātus (struktūrvienības). Tādā veidā tiek radīta iespēja nosūtīt un saņemt ziņojumu ne tikai uz iestādes kopējo e-adresi, bet arī, piemēram, iestādes grāmatvedības nodaļai.
  • Papildus informācija par elektronisko adresi: http://ejuz.lv/eadrese un https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese