Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi
26.05.2017.

Izvaltas pamatskola

Skolēnu darbs vasarā

Krāslavas novada pašvaldība šogad ar 49000 eiro atbalstīs skolēnu nodarbināšanu 2017. gada vasaras periodā, kopskaitā nofinansējot 207 vakances.

Darbs vasarā skolēniem uz pusslodzi tiks nodrošināts pašvaldības iestādēs un pagastu pārvaldēs: PII „Pienenīte” (6 skolēniem), PII „Pīlādzītis” (6), Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs (6), „Krāslavas Vēstis” (2), Krāslavas Kultūras nams (2), Krāslavas Valsts ģimnāzija (8), Tūrisma informācijas centrs (6), Krāslavas bērnu un jauniešu centrs (pilna slodze, 2 skolēni), Bērnu sociālās rehabilitācijas centrs „Mūsmājas” (2), Krāslavas Varavīksnes vidusskola (4), p/a „Labiekārtošana K” (26), Krāslavas novada Centrālā bibliotēka (2), Izvaltas pagasta pārvalde (9), Kaplavas pagasta pārvalde (10), Indras pagasta pārvalde(22), Ūdrīšu pagasta pārvalde (12), Skaistas pagasta pārvalde (8), Kalniešu pagasta pārvalde (10), Piedrujas pagasta pārvalde (18), Robežnieku pagasta pārvalde (24), Krāslavas pagasta pārvalde (5) un Aulejas pagasta pārvalde (7).

Simtgades ekspresis piestās Indrā

No 26. līdz 28. maijam cauri visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem ceļā dosies speciāls vilciena reiss „Latvijas ekspresis simtgadei” ar vairāk kā 180 pasažieriem – dziedātājiem un dejotājiem. Gaidot XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkus un Latvijas simtgadi, īpašais vilciens piestās 12 Latvijas vietās un dzelzceļa staciju laukumos, kopā ar koriem „Balsis”, „Monēta” un „Rīga”, deju ansambļiem „Ačkups”, „Auda”, „Dardedze” un vietējiem māksliniekiem, trijās dienās sniegs 12 unikālus bezmaksas koncertus.

Satiec savu meistaru!

„Satiec savu meistaru!” pasākuma būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē.

Skolai 200!

4. februāra vakarā savā vecajā Izvaltas skolā pulcējās skolas absolventi, tagadējie un bijušie skolas skolotāji, direktori, izglītības iestādes darbinieki, draugi un tie, kuri jutās piederīgi skolai un Izvaltai.

2016.gada jubilāri 14.01.2017. pasākumā

Pasākums "Tiem, kam pāri 30"

Deju kopai "Rudņa"- 30

Sveicam

Sagaidot Skolotāju dienu, pašvaldība tradicionāli sumināja novada labākos pedagogus. Šogad 14 skolotāji saņēma domes pateicības rakstus un dāsno sponsoru balvas.Starp apbalvotajiem arī Izvaltas pamatskolas skolotāja Silvija Stivriņa - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu kultūrizglītības sistēmas attīstībā.

Ideju konkurss - Izvaltas pagasta Logo/Ģērbonis

Tiek izsludināts Logo/Ģērboņa ideju konkurss. Ikviens ir aicināts līdzdarboties, iesniedzot savu oriģinālo ideju, kā varētu izskatīties Izvaltas pagasta Logo/Ģērbonis. Darbus var iesniegt līdz 2017.gada 31.maijam, plkst.24:00, nvo_attistibai@inbox.lv vai izvalta@kraslava.lv

Izvaltas pagasta Logo/Ģērbonis tiks izmantots dažādos informatīvajos un prezentācijas materiālos, interneta vidē, kā arī, lai veidotu vienotu un pievilcīgu pagasta tēlu un veicinātu atpazīstamību.

Darbs jāizpilda ne vairāk kā 2-3 krāsās + melna kontūrlīnija, image/png, pielikumā dotajā skices laukumā.

Konkursa uzvarētājam un 3 interesantākajām idejām - veicināšanas balvas!

Informācija ES paku saņemšanai

informacija.pdf