Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi
20.09.2019.
Darba laiks:

Pirmdiena   

8.00 -12.00; p.p.; 12.30 – 17.15

Otrdiena    

8.00 -12.00; p.p.; 12.30 – 17.15

Trešdiena   

8.00 -12.00; p.p.; 12.30 – 17.15

Ceturtdiena

8.00 -12.00; p.p.; 12.30 – 17.15

Piektdiena   8.00 -13.00

 

Lai varētu izmantot iespēju "Noklikšķiniet, lai palielinātu bildi!", izmantojiet Interneta pārlūkprogrammu, kas to atbalsta (piem. Mozilla Firefox)

Izvaltas pamatskola

Iedzīvotāju grupa "Es, Tu, Mēs kopā – Izvaltai!"

Projekta “Sveicināti, Izvaltā” mērķis bija izveidot nelielu akmensdārzu, kurā būtu uzstādīts uzraksts – IZVALTA, apzaļumojot to ar ilggadīgiem krāšņumkrūmiem, bet vasaras periodā papildināt ar krāsainām vasaras puķēm, ar domu saglabāt to ilgu gadu garumā kā sveicienu visiem pagasta, novada, Latvijas iedzīvotājiem un ciemiņiem no tālākām zemēm, iebraucot ciematā no Krāslavas novada centra puses.

Doma par šīs pašvaldībai piekritīgās teritorijas sakārtošanu radās jau pāris gadus atpakaļ, jo, iebraucot Izvaltā, pavērās ne visai tīkams skats uz krūmiem un nezālēm noaugušu kalniņu. Labiekārtošanas darbi sākās jau 2018.gada rudenī, kad tika veikta teritorijas attīrīšana un miglošana pret nezālēm, bet jau šā gada pavasarī iesākām intensīvus darbus. Teritorijas mehanizētu nogludināšanu, laukakmeņu transportēšanu un uztādīšanu, pakāpenisku košumkrūmu un vasaras puķu stādīšanu.

 

Biedrība "ATTĪSTĪBAI"

Projekts "Vides sakārtošana un jaunu objektu izveide Izvaltas ciemata centrā" īstenots pateicoties Krāslavas novada domes finansējumam projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” un Izvaltas pagasta pārvaldes atbalstam.

No seniem laikiem saglabājies ticējums – Ja dzirnavas griežas, tātad apkārt valda labklājība. Nekas mums netraucē iegriezt labklājību savā mājā, savā dārzā, savā Izvaltas pagastā ar dekoratīvo dzirnavu spārniem.

Projekta rezultāts ilgtermiņā veidos iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves telpu Izvaltas ciematā.

    Izvaltas pagasta teritorija ir interesanta ar savu vēsturi, tradīcijām, saimniecisko dzīvi, dabas ainavām un cilvēkiem. 
    Priecājamies, ka tā ik dienu kļūst sakoptāka, un cilvēki jūtas arvien labāk, spēj realizēt savus mērķus un ieceres.
    Mūsu puses ļaudis allaž cēluši Izvaltu saulītē – ar dzirkstošo balsi un skanīgajām dziesmām, raito dejas soli, izaustiem rakstiem un ikvienu labi paveiktu darbu. 
    Cenšamies mūsu pagastu padarīt tīkamu sev, saviem bērniem, mazbērniem un ciemiņiem. Gaidām ikvienu Izvaltā!