Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi
27.06.2017.

Izvaltas pamatskola

Satiec savu meistaru!

„Satiec savu meistaru!” pasākuma būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē.

Skolai 200!

4. februāra vakarā savā vecajā Izvaltas skolā pulcējās skolas absolventi, tagadējie un bijušie skolas skolotāji, direktori, izglītības iestādes darbinieki, draugi un tie, kuri jutās piederīgi skolai un Izvaltai.

2016.gada jubilāri 14.01.2017. pasākumā

Pasākums "Tiem, kam pāri 30"

Deju kopai "Rudņa"- 30

Sveicam

Sagaidot Skolotāju dienu, pašvaldība tradicionāli sumināja novada labākos pedagogus. Šogad 14 skolotāji saņēma domes pateicības rakstus un dāsno sponsoru balvas.Starp apbalvotajiem arī Izvaltas pamatskolas skolotāja Silvija Stivriņa - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu kultūrizglītības sistēmas attīstībā.

Ideju konkurss - Izvaltas pagasta Logo/Ģērbonis

Tiek izsludināts Logo/Ģērboņa ideju konkurss. Ikviens ir aicināts līdzdarboties, iesniedzot savu oriģinālo ideju, kā varētu izskatīties Izvaltas pagasta Logo/Ģērbonis. Darbus var iesniegt līdz 2017.gada 31.maijam, plkst.24:00, nvo_attistibai@inbox.lv vai izvalta@kraslava.lv

Izvaltas pagasta Logo/Ģērbonis tiks izmantots dažādos informatīvajos un prezentācijas materiālos, interneta vidē, kā arī, lai veidotu vienotu un pievilcīgu pagasta tēlu un veicinātu atpazīstamību.

Darbs jāizpilda ne vairāk kā 2-3 krāsās + melna kontūrlīnija, image/png, pielikumā dotajā skices laukumā.

Konkursa uzvarētājam un 3 interesantākajām idejām - veicināšanas balvas!

Informācija ES paku saņemšanai

informacija.pdf