Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Notikumi pagastā  / Izvaltes svētki 2017
17.10.2021.

 

Pievienots: 11.07.2017

 

Izvaltas svētki ir diezgan jauns pasākums, šogad tie noritējuši otro reizi. Izvaltieši ar nepacietību gaidīja šo dienu, un svētki tika nosvinēti godam. Daudzveidīga programma nodrošināja gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem iespēju atrast to, kas ir tuvāks sirdij.

 

No paša rīta ciematu pieskandināja bērnu balsis un smiekli, mazuļi izklaidējās piepūšamajās atrakcijās. Svētku noskaņu papildināja un sagādāja vēl vairāk jautrības bērnu izkrāsotās sejas, apgleznošanas darbnīca nevarēja sūdzēties par apmeklētāju trūkumu, jo svētku dienā daudzi vēlējās iesaistīties šādā eksperimentā.

 

Kamēr bērni priecājās atrakcijās, pieaugušie pastaigājās pa tirdziņu, kur varēja iegādāties ne tikai dažādus gardumus, bet arī preces savam sirdspriekam.

 

Mākslas un literatūras cienītāji apmeklēja Ļubovas Tarļeckas gleznu izstādi. Atklājot šo pasākumu, māksliniece lasīja savu dzeju. Svētku dalībnieku neviltotu interesi izpelnījās Linarda Onzula fotoizstāde.

 

Vakarpusē izvaltiešus un viesus gaidīja svētku koncerts, klātesošos pagasta svētkos sveica Krāslavas novada domes deputāts Jānis Tukāns.

 

Skatītāji silti uzņēma visas vietējo pašdarbības kolektīvu uzstāšanās, kā arī priekšnesumus, ko sagatavoja viesi - tautas deju ansamblis „Līksme” no Daugavpils novada un kapela „Karikste” no Aizkraukles novada.

 

Īpašu rozīnīti šim pasākumam piešķīra asprātīgais un jaukais vadītājs – Daugavpils teātra aktieris Ritvars Gailums.

 

Koncerta noslēgumā visus klātesošos uzcienāja ar svētku kūku, pēc tam svētku dalībnieki līdz rīta gaismai varēja dejot Aināra Lipska dziesmu pavadījumā.

 

www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/4/article/3/izskanejusi-otrie-izvaltas-svetki.html