Aktīvā lapas iedaļa: COVID-19 / COVID-19 aktualitātes
27.09.2020.

 

 

Kultūras iestādes atsāks darbību, ievērojot sanitāro protokolu prasības

Valsts, pašvaldību, NVO un privāto kultūras iestāžu darbību pēc 12.maija reglamentē īpašs prasību kopums jeb tā dēvētie sanitārie protokoli, kas apstiprināti ar kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumu.

 

Sanitārie protokoli stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas „Latvijas Vēstnesī”.

 

 

 

 

 

 

Kultūras iestādes, piemēram, muzeji, bibliotēkas, Nacionālais arhīvs u.c. darbību uzsāks pakāpeniski, kolīdz būs pilnībā sagatavojušās ar kultūras ministra rīkojumu izdotā sanitārā protokola prasībām.

Par darbības atsākšanu katra kultūras iestāde paziņos savā tīmekļvietnē un sociālo mediju profilos.

Par reliģisko organizāciju darbību no 12. maija

No 12. maija tiek atļauta pulcēšanās gan iekštelpās, gan ārtelpās organizētos pasākumos – arī reliģiskās darbības veikšanai, pulcējoties, ievērojot šādas prasības:

1. vienlaicīgi pasākumā ir ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus;

2. pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas iekštelpās;

3. pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, nepiemēro iepriekšminēto cilvēku skaita ierobežojumu;

4. pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

Turpmāk par epidemioloģisko prasību neievērošanu fiziskām personām sods būs līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām – līdz 5000 eiro apmērā. Par to vienojusies valdība.

 

Līdz šim par epidemioloģisko nosacījumu neievērošanu noteikti sodi no 10 līdz 350 eiro apmērā.

Skaidrojums par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību.

Apzinoties, ka reliģisko organizāciju telpas (dievnami) ir publiskās vietas, uz reliģiskajām organizācijām ir tieši attiecināmi minētie rīkojuma noteikumi par sociālo distancēšanos. Šobrīd rīkojumā nav noteikts konkrēts personu skaits, kas var atrasties publiski pieejamās vietās (t.sk. reliģisko organizāciju telpās) tomēr, ikvienam ir jāievēro 2 metru sociālā distancēšanās. Tas ir attiecināms gan uz garīgo personālu, rīkojot dievkalpojumu, gan uz dievnamu individuālajiem apmeklētājiem, gan uz citām personām, kā, piemēram, personām, kas veido dievkalpojuma videotiešraidi.

Aizliegti visi privātie pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās. Tādējādi ikviens ir stingri aicināms palikt mājās un neapmeklēt dievnamus, atliekot laulību un kristību ceremoniju organizēšanu.

Reliģisko organizāciju pārstāvji aktīvi iesaistās ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un ticīgo mudināšanā "palikt mājās", pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, dievnama apmeklējuma, tā vietā aicina reliģiskās darbības veikšanai izmantot attālinātus dalības veidus.