Aktīvā lapas iedaļa: Iepirkumi 2018
18.11.2018.
Publicēšanas datums Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvajumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums, iepirkuma līgums