Aktīvā lapas iedaļa: Iepirkumi 2018
01.04.2020.
Publicēšanas datums Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvajumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums, iepirkuma līgums