Aktīvā lapas iedaļa: Iepirkumi 2018
12.12.2019.
Publicēšanas datums Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvajumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums, iepirkuma līgums